Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 17/01/2018 13:23, số lượt xem: 307

Em đừng buông tiếng chia lìa
Khiến cho tình héo, dậy bia miệng cười
Dẫu răng xa cách ngàn khơi
Tim này chỉ một chẳng mời mọc ai.

Ngày xưa đã hẹn nguyệt đài
Giờ thương cũng vẫn vậy không sai sót gì
Em à, hãy dệt vần thi
Cho duyên nồng mặn mãi ghi nhớ thề.

Tình mình ngọt đắm nồng mê
Sao đành chối bỏ khiến thê thiết nè
Gió đùa lất phất cành tre
Thương nhau dẫu giận hãy nhè nhẹ răn.

Xin người chớ mãi làm căng
Để anh được thoả hưởng trăng mật vàng...