Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 04/01/2017 18:33, số lượt xem: 521

Pha sắc lộng trời ảo huyễn chan
Lịm mê huyền khúc phả vương đàn
Tà dương toả nguyện hoài tim trải
Quái nắng lâng thề ước dạ loang
Hoa lá thẫm tình len mộng trỗi
Cỏ cây nồng ái quyện mơ tràn
Hoà thơm giữa gió nguyền ân vọng
Xa ngát đẫm lời mải miết vang

Vang miết mải lời đẫm ngát xa
Vọng ân nguyền gió giữa thơm hoà
Tràn mơ quyện ái nồng cây cỏ
Trỗi mộng len tình thẫm lá hoa
Loang dạ ước thề lâng nắng quái
Trải tim hoài nguyện toả dương tà
Đàn vương phả khúc huyền mê lịm
Chan huyễn ảo trời lộng sắc pha

Thuận nghịch độc