Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/04/2018 12:25, số lượt xem: 660

Điều thề giữ nhé chớ tùng tiêu
Tiêu tốn thơm tho buổi hẹn chiều
Chiều ấy đôi mình lên rước kiệu
Kiệu này hai đứa trỗi bừng yêu
Yêu hoài chẳng chịu lời xin kiếu
Kiếu mãi sao mà giọng rất phiêu
Phiêu lãng tâm hồn trong ảo diệu
Diệu kỳ ân ái lộng thơm nhiều

Nhiều thơm thảo nhé hoài mơ diệu
Diệu bổng tang tình lả lướt phiêu
Phiêu nẻo thanh bình đâu chịu kiều
Kiều làn thu thuỷ mãi hoài yêu
Yêu thầm nguyện ước la đà kiệu
Kiệu thắm mòng mơ lãng đãng chiều
Chiều lả sương chùng in bóng xiếu
Xiếu tim gởi gắm đến bao điều

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Áp cú – Bát đồng âm