Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 06/08/2016 16:18, số lượt xem: 461

Lòng quặn luyến thương quyện nuối sầu
Tắt nguyền ân lặng cõi tình đau
Mong chờ nẻo muộn tim tàn lạc
Đợi ngóng lời khuya dạ úa nhàu
Hồn rã mộng duyên tàn xám nguyệt
Thệ nhoè mơ ái biệt choàng ngâu
Trông gì cảnh cũ mùa hoan lạc
Nồng nhạt ước hoen phú sạm màu

Màu sạm phú hoen ước nhạt nồng
Lạc hoan mùa cũ cảnh gì trông
Ngâu choàng biệt ái mơ nhoè thệ
Nguyệt xám tàn duyên mộng rã hồn
Nhàu úa dạ khuya lời ngóng đợi
Lạc tàn tim muộn nẻo chờ mong
Đau tình cõi lặng ân nguyền tắt
Sầu nuối quyện thương luyến quặn lòng

Thuận nghịch độc