Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 03/08/2018 09:45, số lượt xem: 480

Đêm dài cũng đến bình minh
Chèo hoài cũng gặp bến tình tự đong
Hãy luôn bền chí gắng lòng
Trầu cau rồi sẽ dậy mong mỏi thành.

Phước duyên là của để dành
Gieo nhân gặt quả vốn rành rọt nay
Cầu trời, khấn Phật tỏ bày
Duyên mình vẫn mãi được say đắm oà.

Bận lòng cho những mùa qua
Nhớ thương chốn cũ khó nhoà nhạt sương
Người đi xa ngái trăm đường
Người về đong lại nhiều thương nhớ cùng.

Hỡi, đâu là nuộc thuỷ chung
Mà không trọn khúc mãi nung nấu bày
Lắng lòng đón hạt mưa bay
Gởi về góc nhỏ sầu cay xót hồn...