Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 05/05/2018 11:41, số lượt xem: 550

Ước rộn bồng lai ước rộn ràng
Cõi hồn vương vấn cõi hồn mang
Thì luôn ái cảm thì luôn sáng
Vẫn mãi yêu thương vẫn mãi tràn
Tim ngóng trao tình tim ngóng rạng
Dạ chờ gởi kiếp dạ chờ sang
Đời quang lối rộng đời quang đãng
Khấp khởi nàng ơi khấp khởi nàng

Khấp khởi nàng ơi khấp khởi nàng
Khúc tình rạng rỡ khúc tình sang
Mùa thơm bộn ái mùa thơm rạng
Ngõ biếc đầy hoan ngõ biếc tràn
Chan chứa ân nguyền chan chứa dạng
Ngọt ngào hương lửa ngọt ngào mang
Chùng lơi dìu dặt lời mang máng
Ước rộn bồng lai ước rộn ràng

Liên hoàn – Điệp từ – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm