Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 04/05/2018 11:58, số lượt xem: 286

Nài van có mấy cũng xa rồi
Thôi hẵng quên chiều đã bạt rơi
Vẫn dõi hướng dương hờ hững tới
Trông hoài ánh nguyệt ngạt ngào lơi
Cùng bên mộng lấp chìm đau khổ
Và trỗi mừng hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn xua mệt mỏi
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi

Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay hàng tâm chẳng vợi
Và lòng thanh sạch trí nào lơi
Dù nhân thế dạ thường hoen lỗi
Vẫn thuỷ chung tình mãi ngát khơi
Tang hải thăng trầm bao ngẫm ngợi
Nài van có mấy cũng xa rồi

Liên hoàn – Giao cổ - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm