Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 06/08/2016 16:21, số lượt xem: 621

Bao chiều quạnh quẽ ngậm ngùi xưa
Ôi nhớ tình nao biết mấy vừa
Khúc vũ nghê thường xao xuyến mộng
Điệu đàn hương lửa ngọt ngào mưa
Còn chăng người hỡi lời thăm sớm
Chi nữa duyên hời tiếng gọi trưa
Dõi vọng mùa yêu mờ quá vãng
Chao chùng kỷ niệm mãi đòng đưa

Chao chùng kỷ niệm mãi đòng đưa
Nhớ lắm ru hời tiếng gọi trưa
Giã biệt thề nao sầu úa nẻo
Chia lìa duyên nọ tủi nhàu mưa
Vì sao ái hỡi thề không vẹn
Đến nỗi tình ơi ước chẳng vừa
Một bóng chan sầu tim rã rượi
Bao chiều quạnh quẽ ngậm ngùi xưa

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm