Chung dòng máu mẹ buổi bình minh
Gắng gổ cùng nhau mãi đượm tình
Thủ túc đan liền như quãng ruột
Gia truyền giữ lấy tựa lời kinh
Bao ngày quý hiển nào lơ mặt
Những buổi giàu sang chớ hợm mình
Giúp đỡ nương nhờ qua rẻo cụt
Xin đừng trở tráo họ làng khinh

Xin đừng trở tráo họ làng khinh
Máu loãng dù sao thịt của mình
Rộn rã loang hoài như dải sóng
Êm đềm chảy suốt tựa dòng kinh
Thơm đường bổng ngọt tròn nhân ái
Sáng nẻo buồn vui vẹn nghĩa tình
Ý đệ lòng huynh đều thoả mãn
Chung dòng máu mẹ buổi bình minh

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm