Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 19/03/2016 00:52, số lượt xem: 497

Người đi tim nhớ vọng câu thề
Tha thắt côi lòng giữa dại mê
Nuối cánh quỳnh xưa đày dạ não
Hờn hương liễu cũ xéo tâm nề
Duồng mây níu mộng vương khoành núi
Gởi gió gieo tình phả dặm khê
Xao xác cõi huyền trong thẫm lặng
Nguyền ơi ngóng mãi vẫn chưa về

Nguyền ơi ngóng mãi vẫn chưa về
Lại nỡ thiu đời giữa nghiệt khê
Dỗi giận hồn xiêu tàn lắm kiểu
Thầm đau trí bạt chịu bao nề
Bởi chưng luỵ ái nên khờ mộng
Cũng tại si tình khiến ngọng mê
Thui thủi một mình trong kỷ niệm
Người đi tim nhớ vọng câu thề

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm