Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 11/09/2016 16:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 24/06/2017 01:00, số lượt xem: 441

Mơ mãi cõi trời đẫm ngọt duyên
Bến hương nồng mặn đợi trăng thuyền
Hờ mây xót gió chao tình phượng
Ngóng nhạn đau hường rã nụ quyên
Ngơ ngẩn đắng thầm tan mộng ảo
Xuyến xao hờn dỗi nát cung huyền
Chờ mong xẫm mắt vàng thu quạnh
Tơ phím lặng chùng ái ngộ nghiêng

Nghiêng ngộ ái chùng lặng phím tơ
Quạnh thu vàng mắt xẫm mong chờ
Huyền cung nát dỗi hờn xao xuyến
Ảo mộng tan thầm đắng ngẩn ngơ
Quyên nụ rã hường đau nhạn ngóng
Phượng tình chao gió xót mây hờ
Thuyền trăng đợi mặn nồng hương bến
Duyên ngọt đẫm trời cõi mãi mơ

Thuận Nghịch độc