Đọc vào sẽ thấy theo lời hồn bay…
Bài nào cũng khiến mê say
Lời êm, ý đẹp ai hay để dừng?
Không khó hiểu, chẳng dửng dưng
Từng câu mỗi tiếng nào ngưng trong lòng
Âm thanh thầm lặng vang trong
Tim sầu, ý thích, chờ mong, u hoài…
Chữ tình, ý nghĩa cho ai
Đêm khuya canh vắng, ngày dài buông trôi!
Giúp người những lúc bồi hồi
Yêu đương hạnh phúc trên đồi mộng mơ
Hay là đau xót tình thơ
Tâm tư khắc khoải, thẫn thờ buồn tênh…

Xuân Ất Mùi 3.2015
Tình tự thi tập 3