Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 15/03/2017 18:18, số lượt xem: 266

Ghét ai nói xấu giọng rầm rì
Thực chất ghét ganh chớ có gì
Dặm muối cho người sinh dạ bí
Thêm màu khiến kẻ chột lòng nghi
Đang không xúm xít xoi xào rị
Tự hoảng xàng xê xúc xiểm khì
Nhoen nhoẻn dối lừa như miệng đĩ
Ăn thừa nói thiếu liệu hồn đi

Ăn thừa nói thiếu liệu hồn đi
Lòng dạ hiểm sâu bỡn giọng khì
Thấy kẻ giàu sang thời tức nghĩ
Trông người hay giỏi lại tồn nghi
A ha thế sự toàn như khỉ
Ơi hỡi nhân gian chả giống gì
Tuỳ bụt hoặc ma (1) mình xử lý
Ghét ai nói xấu giọng rầm rì

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm
(1) Đi với bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy