Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 23/03/2017 15:25, số lượt xem: 470

Hồng nhan diệu thảo ngát ngan lòng
Vọng chứa chan nguyền thẫm ước mong
Sông luyến quyện tình thơ lịm bổng
Sóng nhàn an phận ái ngời trông
Chong đèn thoả dệt mê mù ngóng
Lộng phím trầm đan hẹn hứa nồng
Bông quấn quyện đời ru giấc mộng
Phòng loan khúc phượng nhấp nhô ròng

Ròng nhô nhấp phượng khúc loan phòng
Mộng giấc ru đời quyện quấn bông
Nồng hứa hẹn đan trầm phím lộng
Ngóng mù mê dệt thoả đèn chong
Trông ngời ái phận an nhàn sóng
Bổng lịm thơ tình quyện luyến sông
Mong ước thẫm nguyền chan chứa vọng
Lòng ngan ngát thảo diệu nhan hồng

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm