Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: tình (1412) võ (7)
Đăng ngày 07/03/2015 02:27, số lượt xem: 446

Khóc buồn suối núi ai nào khi
Tiếng lợi hoài theo có thú gì?
Trần thế nhọc nhằn thôi chấp kể
Dương gian vui vẻ vẫn cần si.
Sáo đàn suối núi thường hoà nhạc
Tiên kiếm sông hồ mãi thị uy.
Sát cánh người yêu cùng thưởng ngoạn
Thú tình suối núi ước mơ chi!

Thu 2014
Tình tự thi tập 1