Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (22)
Đăng ngày 23/09/2018 11:04, số lượt xem: 530

Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh
Cò lượn hoang triền trỗi vút nhanh
Lửng thửng chòm cây xoè rực ánh
Đòng đưa chẹn lúa hửng phơi cành
Đường làng lọc cọc xe vần bánh
Bến nước la đà chị níu anh
Cuộc sống an bình dân phúc hạnh
Quê nhà diễm lệ khác gì tranh

Thanh bình ôm ấp vạt nhà tranh
Nghiêng nắng thơm chiều giữa yến anh
Đám nhạn vờn mây cùng lượn cánh
Vầng ô ngộ bến hiệp chao cành
Mà nghe gió thổi hơi lành lạnh
Lại thấy sương về cũng thoáng nhanh
Bức hoạ trời cho đầy tuyệt cảnh
Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm