Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/10/2016 19:37, số lượt xem: 600

Mộng lòng chi nữa mộng lòng chao
Bão rú than ôi bão rú gào
Van níu ân nguyền van níu lặng
Tiếc thầm kỷ niệm tiếc thầm xao
Người xa biền biệt người xa vắng
Kẻ khổ mê mù kẻ khổ đau
Quỳnh nhạt trầm hương quỳnh nhạt thếch
Phượng lơ quá vãng phượng lơ chào

Phượng lơ quá vãng phượng lơ chào
Áo não vô cùng áo não đau
Mây đã quên thề mây đã loạn
Nguyệt rồi ngoảnh bóng nguyệt rồi xao
Từng đêm thao thức từng đêm gọi
Quãng giọng thờ ơ quãng giọng gào
Thôi trả cho người thôi trả lại
Mộng lòng chi nữa mộng lòng chao

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm