15.00
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 28/10/2017 12:12, số lượt xem: 380

Nhớ người lòng dạ nao nao
Đứng ngồi tha thắt đẫm ao ước tìm
Em giờ như thể cánh chim
Còn ta một bóng giữa im vắng lời.

Nhớ người hồn cứ chênh vênh
Trang thơ buốt lạnh chữ vênh váo cười
Tẻ buồn quạnh lắm tình ơi
Mỏi mòn trông ngóng giữa vời vợi nhau.

Nhớ người ước hẹn trầu cau
Buồn trông con nhện tủi nhàu nát tơ
Tháng năm mòn mỏi đợi chờ
Đầu sông cuối nẻo thấy bơ vơ lòng.

Nhớ người tim héo rỗng không
Mùa thương kỷ niệm nuối chồng chất mơ
Mà sao ngúng nguẩy ơ thờ
Để câu trăng hẹn chợt thờ thẫn đau...