Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/04/2017 10:36, số lượt xem: 299

Trỗi ý huyền thương thoả mộng mình
Cung đàn phả vọng đất thần kinh
Mầm thương rực rỡ ngàn năm chính
Quãng nhớ ngào ngon vạn nẻo tình
Ước vẫn duyên ngời mê mải thịnh
Mong hoài sắc toả dặt dìu xinh
Trời ban phước lộc mùa xuân vĩnh
Thảo bút đề thơ lộng lẫy hình

Thảo bút đề thơ lộng lẫy hình
Theo làn gió nhẹ gởi hồng xinh
Triền xưa cõi thệ nhiều toan tính
Dốc cũ lời thương khẳm tự tình
Có phải thiên đường duyên đã định
Hay là hạ giới nẻo thường kinh
Mà đem kỷ niệm vào miên vĩnh
Trỗi ý huyền thương thoả mộng mình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm