Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 20/03/2016 01:01, số lượt xem: 747

Đường xưa lối cũ réo mơ về
Bảng lảng tâm hồn đẫm giọng quê
Đã nguyện trời trăng nồng giấc quế
Dù bao giông gió vững câu thề
Tim hồng hiệp ái luôn tràn bể
Mộng thắm chan đời mãi lộng mê
Vỗ cánh thơ nguyền ngan ngát thệ
Tình ơi son sắt quyết không nề

Tình ơi son sắt quyết không nề
Để bổng tim ngời giữa cõi mê
Vũ khúc nghê thường chan chứa lễ
Trầu cau hương lửa ngon ngon thề
Êm đềm buổi hẹn mùa trăng quế
Ngúng nguẩy hôm chờ nẻo trúc quê
Chiều xuống mờ sương nào sá kể
Đường xưa lối cũ réo mơ về

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm