Chỉ muốn cuồng mê giữa nguyệt này
Cho tình mải miết lộng đường say
Chiều thương muộn thoảng nguyền chao nuối
Thoáng dạ ngùi tơi nỗi nhớ dày
Dẫu biết duyên chùng chan lệ khoả
Nên rồi ái bạc quẳng lòng bay
Thành ra nghiệp chướng hoài vương não
Để quãng triền côi loạn tháng ngày

Để quãng triền côi loạn tháng ngày
Nghe chừng kỷ niệm muốn rời bay
Êm đềm hoảng lạnh lùng trăng khuyết
Khắc khoải trời chau lặng lẽ dày
Dỗ tửu mua vài cơn mộng luyến
Van lòng chuốc nửa cuộc huyền say
Trầm hương thệ hỡi nguyền xao xác
Chỉ muốn cuồng mê giữa nguyệt này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm - Giao cổ đối