Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 27/03/2016 21:16, số lượt xem: 803

Hoà điệu vẳng đau khúc thảm lời
Chạnh lòng tê cảm ái dần vơi
Hoa tàn lặng héo thương tình bạt
Phím quạnh cô chìm úa nhạc rơi
Qua thệ tiếc hoài đau vọng tuổi
Nuối duyên chờ mãi ảo loang người
Xa tình biệt cảnh hồn hoang lạnh
Nhoà lệ úa mê cuộc mếu cười

Cười mếu cuộc mê úa lệ nhoà
Lạnh hoang hồn cảnh biệt tình xa
Người loang ảo mãi chờ duyên nuối
Tuổi vọng đau hoài tiếc thệ qua
Rơi nhạc úa chìm cô quạnh phím
Bạt tình thương héo lặng tàn hoa
Vơi dần ái cảm tê lòng chạnh
Lời thảm khúc đau vẳng điệu hoà

Thuận nghịch độc