Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/06/2017 13:39, số lượt xem: 532

Chai sạn nghĩa tình ngoẽo phú thơ
Xéo đau sầu quặn ái thương mờ
Đài tê lạnh đắng hồn trơ trọi
Nụ héo chao bời dạ ngác ngơ
Mai mốt úa nguyền thơ tủi hận
Sớm hôm nhàu mộng gối hoen khờ
Gài câu dối gạt lời tê tái
Phai rã cội lòng nhạt khúc tơ

Tơ khúc nhạt lòng cội rã phai
Tái tê lời gạt dối câu gài
Khờ hoen gối mộng nhàu hôm sớm
Hận tủi thơ nguyền úa mốt mai
Ngơ ngác dạ bời chao héo nụ
Trọi trơ hồn đắng lạnh tê đài
Mờ thương ái quặn sầu đau xéo
Thơ phú ngoẽo tình nghĩa sạn chai

Thuận nghịch độc