Một lần đi, ngờ đâu không trở lại
Để mắt buồn vương vải khoé mắt yêu
Có những hôm thơ thẩn mãi trong chiều
Lòng ao ước đêm kiều hoa mộng cũ.

Một lần đi để muôn lần ủ rũ
Trôi về miền vần vũ dáng hắng mơ
Này tình ơi, sao giá lạnh hoang mờ
Thêm ngóng mãi dòng thơ tình thuở đó...

Xa cách nhau lòng nhạt nhoà trước gió
Khép mi sầu biết bày tỏ củng ai
Những oan nghiệt cứ mải miết tuôn dài
Khúc tình yêu chợt mù câm bất lực.

Kỷ niệm nào cứ thở dài ấm ức
Trỗi khúc buồn giăng mắc giữa trời khuya
Này em ơi, dẫu biết dã chia lìa
Sao quá vãng cứ làm thao thức mãi…