Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2017 16:17, số lượt xem: 480

Phương nào kỷ niệm có còn hay
Cái thuở tình yêu diệu huyễn vầy
Giữa bến đôi mình vui lịm trẩy
Bên triền nắng lửa lộng vờn bay
Còn đâu mộng rỡ loang ngày ấy
Đã hết niềm hoan vọng nẻo này
Khắc khoải đau dồn tim rã quậy
Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay

Hanh chiều thẳm vắng não nùng cay
Hỡi cánh quỳnh xưa thuở mộng này
Khập khiễng câu hò bơ hẻo láy
Ơ thờ giọng hát rẽ ngùi bay
Nào chi thốt huyễn lời đau vậy
Hoặc giả chèn hư ý xoã vầy
Tất cả tan tành trong quãng lặng
Phương nào kỷ niệm có còn hay

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm