Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 25/05/2018 10:36, số lượt xem: 494

Đầu độc nhau thôi hết sống nào
Thân mình vàng ệch rụng tàn mao
Mùi hương át dậy bưng mồm lại
Hoá chất lồng lên thót bụng trào
Với đám trái cây vùi quá thảm
Thêm rừng gia vị độc là bao
Cầm tiền ra quán toàn chưng hửng
Chợ búa bây giờ ngán ngẩm sao

Chợ búa bây giờ ngán ngẩm sao
Thức ăn hoá chất tẩm từng bao
Chưa nhai hết lượt nghe nhờn nhợn
Vừa nuốt qua xong đã ói trào
Thịt đỏ tươi ròng xơi thủng ruột
Rau xanh mập ú xực vàng mao
Ung thư khắp nước trời ơi oải
Đầu độc nhau thôi hết sống nào

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm