Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 29/12/2016 15:55, số lượt xem: 532

Vơi lặng diễm nguyền rã nhạt nơi
Tới cung huyền mộng thảo thơm ngời
Mời chan chứa điệu trầm hương gởi
Đợi ngọt ngon làn cảnh sắc chơi
Khơi ước hiệp lòng ngan ngát hỡi
Khởi thề chung ý dặt dìu ơi
Rơi tình lụn ái tàn đâu bởi
Trời giận buốt duyên phối nửa vời

Vời nửa phối duyên buốt giận trời
Bởi đâu tàn ái lụn tình rơi
Ơi dìu dặt ý chung thề khởi
Hỡi ngát ngan lòng hiệp ước khơi
Chơi sắc cảnh làn ngon ngọt đợi
Gởi hương trầm điệu chứa chan mời
Ngời thơm thảo mộng huyền cung tới
Nơi nhạt rã nguyền diễm lặng vơi

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm