Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 23/05/2016 14:38, số lượt xem: 653

Đời phai úa mộng xót đau thầm
Thảm thiết chau nguyền thuở lặng âm
Lơi ái dỗi lòng trơ ước thệ
Rũ duyên hờn gối nhạt hương trầm
Rời tay rã phím thờ ơ nản
Nát phận tê hồn miết mải thâm
Ơi hỡi nuối tình thay đổi dạ
Người sao nỡ bạc phụ thư cầm

Cầm thư phụ bạc nỡ sao người
Dạ đổi thay tình nuối hỡi ơi
Thâm mãi miết hồn tê phận nát
Nản ơ thờ phím rã tay rời
Trầm hương nhạt gối hờn duyên rũ
Thệ ước trơ lòng dỗi ái lơi
Âm lặng thuở nguyền chau thảm thiết
Thầm đau xót mộng úa phai đời

Thuận nghịch độc