Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1408)
Đăng ngày 23/04/2016 22:52, số lượt xem: 358

Trần gian bươn chải nhọc thân khờ
Khổ quá nên lòng tạnh cả mơ
Láp nháp ba đường mang tiếng dở
Lèm nhèm đôi chỗ chịu lời dơ
Nhiều khi lẩn thẩn sầu trắc trớ
Lắm lúc loe ngoe thảm bất ngờ
Duyên phận giống như bình tích vỡ
Não nề cho kiếp sống ngù ngơ

Kiếp sống tạm thời hẻo lắm cơ
Dòm lui ngó tới mịt con cờ
Cũng là xoay tít mong còn thở
Sao cứ chây lì mãi nghẹn đơ
Cứ nghĩ trèo voi mà thấy sợ
Rồi thêm ngã ngựa khiến đâm khờ
Tung hoành thử diễn tùm lum vở
Chỉ tội thân này đẫm ngác ngơ

Ô thước kiều – Bát đồng âm