Sầu thương úa rã mộng hoang tàn
Lụn ước mơ tình dỗi oán than
Đau đớn xót đời cung buốt lạnh
Thảm thê buồn phận nẻo đơ tràn
Đầu loang nuối tủi ngùi xa vắng
Cuối mỏi tê hờn giận trái ngang
Châu lả kiếp người tâm đảo lộn
Cầu mong dạ ổn giữ hương ngàn

Ngàn hương giữ ổn dạ mong cầu
Lộn đảo tâm người kiếp lả châu
Ngang trái giận hờn tê mỏi cuối
Vắng xa ngùi nuối ảo loang đầu
Tràn đơ nẻo phận buồn thê thảm
Lạnh buốt cung đời xót đớn đau
Than oán dỗi tình mơ ước lụn
Tàn hoang mộng rã úa thương sầu

Thuận nghịch độc