Tình rằng thưa một vài lời
Trăng sao đã giữ nguyện đời với ai
Dẫu là duyên mốt nợ mai
Cũng xin cả kiếp đậm dài đường thương…

Tóc mây mấy sợi vấn vương
Trói hồn người lại ngàn phương một nhà
Lung linh ngọn nến gần xa
Ấm nồng cho thoả bao la ước chờ…

Hẹn thề cho dậy niềm mơ
Nắng vàng cho dậy ngàn tơ buộc lòng
Ngọt ngào chút đợi chút mong
Têm trầu cánh phượng vôi hồng… duyên trao

Thưa rằng gởi chút ước ao
Gói tình trong gió lẹm vào dáng yêu
Vi vu sóng nhạc mai chiều
Đã thương thì ghé phượng kiều ngóng ai…