Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 27/05/2017 13:32, số lượt xem: 640

Sắp sẵn quân cờ thoả cuộc chơi
Nào ta tấn mã bạn xin mời
Hoành xa chiếm lộ tông hoài khởi
Dạt pháo toang bìa nổ mãi khơi
Ghểnh sỹ lên đầu che lại xới
Giàn voi xuống cạnh để mong thời
Quan hùng tướng giỏi đâu thèm đợi
Chốt một thân mình vẫn khoẻ bơi

Chốt một thân mình vẫn khoẻ bơi
Trầm ngâm nghĩ ngợi tướng mong thời
Bình xa diệt láng tưng bừng khởi
Thượng mã tuôn nhào ngất ngưởng khơi
Tịnh giữa sa trường tâm trí gởi
Bền trong sỹ khí dạ gan mời
Liên hồi pháo nổ đâu nào vợi
Sắp sẵn quân cờ thoả cuộc chơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm