Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 15/01/2018 00:52, số lượt xem: 662

Vơi nuộc ái tình mộng rụng rơi
Xám trơ nhoè dạ khiến thiu lời
Dời câu quặn ước dừng mơ vọng
Bạt nẻo tê chùng quạnh xót khơi
Khơi dậy rát niềm thê thảm hỡi
Nhớ chuyền đau cõi mịt mù ơi
Lơi nồng khúc diễm thương lìa luyến
Trời lặng vắng hiu quạnh vợi vời

Vời vợi quạnh hiu vắng lặng trời
Luyến lìa thương diễm khúc nồng lơi
Ơi mù mịt cõi đau chuyền nhớ
Hỡi thảm thê niềm xót dậy khơi
Khơi xót quạnh chùng tê nẻo bạt
Vọng mơ dừng ước quặn câu dời
Lời thiu khiến dạ nhoè trơ xám
Rơi rụng mộng tình nuộc ái vơi

Thuận nghịch độc