Đăng ngày 21/03/2024 22:02, số lượt xem: 120

Mây trắng tự do trôi trong veo
Soi bóng biển xanh đôi mắt mèo
Xuyên qua tầng lớp sâu thăm thẳm
Đại dương ngàn dặm cuốn ai theo.

Vân trời từng không hạc cất cánh
Kéo ai lên cùng bầu trời xanh
Hay cùng người lặn dưới đáy biển
Hoà vào khúc tình ca vang nhanh.

Cuộn trào sóng vỗ dập dìu lặng
Tĩnh mịch hồn ta bãi người hoang
Tìm trong hồi ức xưa nay mãi
Tiếng ai thổn thức dáng nhịp vàng?

Địa điểm: Thanh Hoá.
Thời gian sáng tác: 20/02/2024.