15.00
1 người thích
Từ khoá: trăng (35) nguyệt (3)
Đăng ngày 22/02/2024 21:32, số lượt xem: 183

Trăng kia sao khuyết quá bán
Sao kia phải vội chạy theo lập loè?
Người kia vẫn còn thở than
Ta đây đã nhớ chàng trăm cõi đời.

Địa điểm: Thanh Hoá
Thời gian sáng tác: 20/07/2023.