Hồng y, vấn đỏ thêm hoa màu
Lệ dâu đã điểm, nốt son au
Bỗng bạch nguyệt quang đến, quay đầu
Thế còn câu hứa mãi bên nhau?

Địa điểm: Thanh Hoá.
Thời gian sáng tác: 28/07/2023.