Loài hoa mê hoặc bao người,
Ngắm hoa là thấy rộn vui trong lòng.
Chút tươi tắn, chút thong dong,
Hoa là dâng hiến giữa mông mênh trời.