Đã yêu đừng có phân vân
Dẫu khi đôi ngã chẳng gần gũi nhau
Ước thề có trước có sau
Qua bao mưa gió cũng đau đáu lòng.

Có khi người ngóng kẻ trông
Bởi trời hay ghẹo, thử lòng dạ sao
Chúng mình thề với trời cao
Có qua bao kiếp vẫn dào dạt thương.

Chuyện đời có tím có hường
Chuyện tình khi ngát khi ương dở mà
Chiều nao hẹn ước chung nhà
Ngàn năm giữ trọn ái tha thiết ghì.

Thương nhau từ buổi xuân thì
Yêu nhau từ thuở tình si dại đời
Đẹp từ tiền kiếp người ơi
Trầu cau cưới hỏi sẽ chơi vơi nè…