Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thế Lữ (50 bài)
- Khương Hữu Dụng (165 bài)
- Sóng Hồng (5 bài)
- Nam Trân (40 bài)
- Lưu Kỳ Linh (27 bài)
Tạo ngày 27/01/2020 07:59 bởi tôn tiền tử
Phan Trần Chúc (1907-1946), là nhà văn thời tiền chiến, sinh ở tỉnh Thái Bình, sống ở Hà Nội. Khi trưởng thành, ông gia nhập làng báo, viết cho tờ Ngọ báo, Việt báo, Đông Tây,... và làm chủ bút tờ Việt cường, chủ nhiệm tờ Tân Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là cây bút chuyên nghiệp, chuyên viết sách thuộc loại lịch sử ký sự, lịch sử tiểu thuyết.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), ông tham gia tổ chức Đại Việt quốc gia liên minh. Năm 1946, Phan Trần Chúc mất tại phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, hưởng dương 39 tuổi.

 

Thơ dịch tác giả khác