La Sơn huyện mới đi qua
Xã Việt Yên Thượng vốn là nổi danh
Bến sông thuyền đậu dập dành
Lái buôn tụ hội chợ thành phồn hoa
Sông kia trong vắt chảy xa
Núi non xanh thẫm bao la một màu
Non cao nước biếc thẳm sâu
Vui sao vùng đất đứng đầu châu Hoan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)