Thuyền khách lênh đênh thuận nước giòng
Tam Giang vượt phá, cánh buồm giong
Tạnh mưa, ngàn núi cây khoe sắc
Gió nhẹ, năm canh lặng sóng lồng
Gương thỏ trên không ngời vụng bể
Đèn chài chiếu sáng khắp dòng sông
Vượt qua thuận lợi không lo sóng
Lòng đã yên bình tắt bão giông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)