Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (86 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 14/12/2023 02:05 bởi tôn tiền tử
Phan Quế sinh năm 1945, quê xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ, còn dùng các bút danh Nhật Văn, Thạch Bằng, Minh Anh, Đoài Sơn. Ông tốt nghiệp Khoa Văn, sử, Trường Sư phạm Thái Bình năm 1966, làm giáo viên thuộc Sở Giáo dục Lạng Sơn. Năm 1969, ông công tác tại Hội Văn nghệ tỉnh Lạng Sơn. Năm 1977, là cán bộ biên tập thuộc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Hà Tây. Năm 1987-1996, công tác tại NXB Công an nhân dân. Ông nguyên là phó trưởng Ban biên tập Tạp chí Văn hoá Văn nghệ Công an (nay là chuyên đề Văn nghệ Công an của báo Công an nhân dân).