Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thạch Sùng (1 bài)
- Tả Tư (2 bài)
- Lục Cơ (4 bài)
- Lý Mật (1 bài)
- Kê Khang (4 bài)
Tạo ngày 30/12/2007 18:18 bởi Vanachi
Phan Nhạc 潘岳 (247-300), tự An Nhân 安仁, thường gọi Phan An, tề danh với Tống Ngọc là hai đại mỹ nam tử của Trung Hoa thời cổ. Ông là thi nhân nổi danh thời Tây Tấn, từ khi còn nhỏ đã được coi là "kỳ đồng". Ông đi lại chơi bời với đại phú gia thời Tấn là Thạch Sùng, sau này khi Triệu vương Tư Mã Luân và Tôn Tú làm phản, ông cũng bị loạn đảng sát hại.

Phan Nhạc cùng với Lục Cơ 陸機 đại biểu cho phong cách văn chương thời Tây Tấn, hoa lệ mỹ diễm, đặc biệt sở trường thơ ai điếu, trong đó danh tiếng nhất là Điệu vong thi tam thủ.