Ba mặt non xanh đứt lại liền,
Giữa là xóm núi, ruộng đồng chen.
Thật thà quen thói, dân theo cổ,
Thừa thãi hằng năm, lúa được rển.
Khói sớm, đùm cơm, trâu đuổi tới...
Đá tầng, ống trúc, nước đeo lên...
Rừng xanh lánh nạn, đùa chim vượn,
Cái thú lâm tuyền được ngẫu nhiên!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)