北游感成

今秋河北昨柴棍,
遍訪天然古國魂。
樹姿蒼蒼波自力,
江山無語致東奔。

 

Bắc du cảm thành

Kim thu Hà Bắc tạc Sài Côn,
Biến phỏng thiên nhiên cổ quốc hồn.
Thụ tư thương thương ba tự lực,
Giang sơn vô ngữ trí đông bôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Còn chăng hồn nước ban sơ?
Thu nay Hà Bắc, năm xưa Sài Gòn.
Sóng xô, cây vẫn xanh rờn,
Giang sơn chẳng nói, đổ dồn về đông.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thu nay Hà Bắc xưa Sài Côn,
Viếng khắp non sông cố quốc hồn.
Cây vẫn xanh rờn xô sóng lực,
Giang sơn chẳng nói đổ đông dồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non sông viếng cố quốc hồn.
Thu nay Hà Bắc, Sài Gòn xưa thăm,
Sóng xô cây vẫn xanh râm,
Giang sơn chẳng nói ầm ầm về đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nay thu Hà Bắc, xưa Sài Gòn
Cây vẫn còn xanh, sóng vẫn còn
Tìm khắp thiên nhiên hồn cố quốc
Về Đông không nói nước cùng non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời