28/09/2022 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc du cảm thành
北游感成

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Mặc Am vào 24/03/2020 09:29

 

Nguyên tác

今秋河北昨柴棍,
遍訪天然古國魂。
樹姿蒼蒼波自力,
江山無語致東奔。

Phiên âm

Kim thu Hà Bắc tạc Sài Côn,
Biến phỏng thiên nhiên cổ quốc hồn.
Thụ tư thương thương ba tự lực,
Giang sơn vô ngữ chí đông bôn.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Còn chăng hồn nước ban sơ?
Thu nay Hà Bắc, năm xưa Sài Gòn.
Sóng xô, cây vẫn xanh rờn,
Giang sơn chẳng nói, đổ dồn về đông.
Nguồn: Phan Châu Trinh toàn tập, NXB Đà Nẵng, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Bắc du cảm thành