Tháng ba về phố vẫn trơ trụi lá
Cây lộc vừng đỏ ối rụng đường đi
Trời vẫn nồm và vẫn mưa phùn nhỏ
Mùa quên mùa, trời đất lạc thiên di...

Tháng ba về như tiết mùa phương Tây
Se se lạnh đầu ngày, khi nắng tắt
Thiên nhiên đổ xô màu như ai hắt?
Thuỷ mạc hay sơn dầu hay phác hoạ thu đông?

Hà Nội hôm nay có chút lạ bâng khuâng
Như lạc bước rừng sồi Nga năm đó
Góc phương Tây trong Hà Nội thu nhỏ
Là lạ nhìn... quen lạ mãi thành quen!

Bao tiết mùa thời gian quên cài then
Thu, đông ngược - nên lộc vừng cháy đỏ
Dân thị thành thích sắc màu rực rỡ
Bẵng đi mùa hoa bưởi tháng ba...

Góc vườn xưa xanh mát nơi quê nhà
Hương bưởi thơm rối lòng người thôn nữ
Mặc phố tây hay ta, sắc hương quen hay lạ
Vẫn thích nét phá cách mùa - gam màu đỏ phương xa...

Hoa bưởi hay lộc vừng thì vẫn đã tháng ba

17/3/2022