Chớm đông, Hà Nội đuổi gió heo may
Thu lùi lại để phố dài xao xác lá
Hoa vườn nhà cũng rung rinh đến lạ
Mình nhớ Thu của mùa cũ năm nào!

Chưa cảm nhận Thu về, mà đã Đông sao?
Mùa bây giờ phân định không rõ rệt!
Già thật chưa mà sao tâm mỏi mệt?
Trước những đổi thay kể cả của Ông Trời!!!

Ngắm lá vàng bám cành nhẹ trước khi rơi
Và tưởng đến lẽ đời thường cuộc sống
Có thịnh, có suy... tâm tư thành xáo động
Chỉ vì nàng Thu đi qua... cố in nỗi nhớ chàng Đông!

9/10/2022
Buổi sáng cuối Thu trước ngày báo gió lạnh Đông về!