Cầm bút khai Xuân mới.
Những mong khoẻ, bình an!
Vạn tỉ lời hơn vàng,
Cần nhất chỉ mong vậy!

Nếu mong gì được nấy!
Cả thế giới ước ao,
Tiền như nước mưa rào,
Của đêm qua trừ tịch!

Nếu vạn người đều thích,
Vạn sự đúng ý nhân,
Ai rồi cũng mê thần,
Sùng bái theo nhang khói!

Nếu tất cả mong mỏi,
Đều đáp ứng đủ đầy,
Trái đất chắc ngừng quay
Cố định miền hư ảo!

Vậy nên âu - phiền - não
Giải phóng tất từ đây!
Năm “chuột nước” đủ đầy
Sức khoẻ, bình an nhé!

25/1/2020
Mùng 1 Tết Canh Tý