25.00
Từ khoá: thất ngôn (12)
Đăng ngày 07/12/2021 11:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Pham Thai Ha vào 07/12/2021 14:53, số lượt xem: 199

Đông về đem giá lạnh
Lùa căn phòng nhỏ xinh
Một mình châm trà nóng
Cắm bình hoa trắng tinh.

Đốt thêm tinh dầu ấm
Cúc mi thoảng hương nồng
Tâm tình khoan thai lạ!
Hạnh phúc đâu hư không?

Danh lợi ngoài thế sự
Tình đơn chiếc mặn mà
Vô vi ta là nhất
Ai sánh được bằng ta?

Chén trà một làn khói
Không gian một bình hoa
Gió lạnh căn phòng nhỏ
Loanh quanh chỉ mình ta!

7/12/2021